Zostavax - Očkování Naočkujse.cz

ZOSTAVAX je očkovací látka (vakcína) užívaná k prevenci rozvoje pásového oparu (herpes zoster) 
a postherpetické neuralgie (PHN) související se zoster, dlouhodobé bolesti nervů následující po 
pásovém oparu. 
 
ZOSTAVAX se používá k očkování jedinců ve věku 50 let nebo starších. 
 
ZOSTAVAX nelze použít k léčbě již přítomného pásového oparu ani bolesti vyvolané již přítomným 
pásovým oparem

Průběh očkování

ZOSTAVAX je nutno aplikovat podkožně, nejlépe do horní části paže. 
 
ZOSTAVAX se aplikuje v jedné dávce. 

Kdy se nesmí očkovat

• pokud trpíte alergií (přecitlivělostí) na kteroukoli složku této vakcíny (včetně neomycinu nebo 
kterékoli z pomocných látek uvedených v bodě 6) 
• pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo rakovinou, která oslabuje Váš imunitní systém 
• pokud Vám lékař sdělil, že máte oslabený imunitní systém v důsledku onemocnění, užívání léků 
nebo jiné léčby 
• pokud máte aktivní neléčnou tuberkulózu 
• pokud jste těhotná (navíc je nutno se vyhnout otěhotnění 1 měsíc po očkování, viz Těhotenství 
a kojení). 
 
Upozornění a opatření 
 
Před očkováním vakcínou ZOSTAVAX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud u Vás 
nastala kterákoli z následujících věcí: 
• pokud trpíte nebo jste trpěl(a) nějakými zdravotními potížemi nebo jakoukoli alergií 
• pokud máte horečku 
• pokud jste infikován(a) virem HIV 
 

Těhotenství, kojení

ZOSTAVAX nelze aplikovat těhotným ženám. Ženy v reprodukčním věku musí přijmout opatření 
nezbytná k zabránění otěhotnění po dobu 1 měsíce po očkování. 
 
Jestliže kojíte nebo plánujete kojit, informujte o tom svého lékaře. Lékař rozhodne, zda lze 
ZOSTAVAX aplikovat. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tato vakcína podána. 
 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny vakcíny a léky, může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ve studiích se nejčastěji uváděné nežádoucí účinky (vyskytující se nejméně u 1 z 10 jedinců) projevily 
v místě aplikace injekce. Mezi tyto nežádoucí účinky patřily zarudnutí, bolest, otoky a svědění v místě 
aplikace injekce. Často byly také uváděny bolesti hlavy, bolesti v rukou nebo nohou, pocit tepla, vznik 
modřin, tvrdá boule v místě aplikace injekce (vyskytující se nejméně u 1 ze 100 jedinců a méně než u 
1 z 10 jedinců). Velmi vzácně (objevuje se u méně než 1 z 10 000 jedinců) byla hlášena varicella 
(plané neštovice). 
 
Během používání vakcíny ZOSTAVAX byly hlášeny dodatečné následující nežádoucí účinky: pocit 
nevolnosti; bolest kloubů; bolest svalů; horečka; otok uzlin (krk, podpaží); vyrážka; vyrážka v místě 
aplikace injekce; kopřivka v místě aplikace injekce; alergické reakce, které mohou být závažné a 
mohou způsobovat obtíže při dýchání nebo polykání. V případě, že se u Vás objeví alergická reakce, 
prosím, kontaktujte okamžitě svého lékaře. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.

 

Rozhodnutí o vhodnosti očkování patří plně do kompetence lékaře. Proto Vám doporučujeme objednat se na konzultaci a nechat si poradit při rozhodování a výběru vhodné vakcíny.

Očkování vhodné proti nemocem

Pásový opar