Twinrix pro dospělé - Očkování Naočkujse.cz

On-line objednávka očkování

Twinrix Adult je vakcína proti Hepatitidě typu A i B pro dospělé a mladistvé od 16 let. Očkuje se do horní části paže.

Průběh očkování

Očkování probíhá 3 dávkami: První dávku ve zvolený den následuje druhá po jednom měsíci, třetí dávka se očkuje půl roku po první dávce.

Urychlená varianta je možná a provádí se 4 dávkami s rozmezí: druhá dávka týden po té první, třetí dva týdny po dávce první a poslední čtvrtá dávka rok po dávce první.

Přeočkování není třeba podle dostupných informací.

Kdy se nesmí očkovat

Žadatel nesmí být v době očkování nemocný ani brát žádná antibiotika. Není doporučena konzumace alkoholických nápojů, návštěvy saun či solária nebo přehnaná fyzická zátěž. Minimální doba mezi jinými očkováními jsou dva týdny.

Těhotenství, kojení

V době těhotenství se doporučuje počkat s očkováním po porodu, pokud není nezbytně nutné matku ochránit proti hepatitidě typu B.
V době kojení je nutné zvážit rizika a potenciální přínosy očkování.

Nežádoucí účinky

Citlivost, bolestivost, otok nebo zarudnutí místa vpichu. Bolesti hlavy, horečka, ospalost.


Rozhodnutí o vhodnosti očkování patří plně do kompetence lékaře. Proto Vám doporučujeme objednat se na konzultaci a nechat si poradit při rozhodování a výběru vhodné vakcíny.

Očkování vhodné proti nemocem

Žloutenka typu A+B