Cholera - Očkování Naočkujse.cz

On-line objednávka očkování

Původcem cholery je bakterie Vibrio cholerae. Tato nemoc je především nebezpečné průjmové onemocnění. Zdrojem nákazy je vždy nemocný člověk (nebo pouze přenašeč, kdo neonemocněl). Většinou se s ní můžeme setkat v rozvojových zemích, místech s nedostatečnými hygienickými standarty – nejčastěji v jihovýchodní Asii, Jižní Americe a Africe. Kompletní mapa WHO – Světové zdravotnická organizace – k vidění zde, ukazuje mapu výskytu cholery ve světě v roce 2011: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera(WER)_2011.png

Nakažlivost

Nemoc se přenáší nejčastěji pitnou vodou znečištěnou fekáliemi (kde baterie mohou přežívat až tři týdny) nebo potravinami. Protože se šíří vodou, epidemie této nemoci byly poměrně časté, někdy i pandemie zasahující obrovský počet lidí (poslední při zemětřesení na Haiti v roce 2010).

Projevy nemoci

Většinou je potřeba spotřebovat relativně velké množství infikované vody apod., aby nemoc propukla, jelikož tyto bakterie jsou relativně snadno ničeni žaludečními šťávami. Pokud se však dostanou do tenkého střeva, začnou se tam množit a produkovat toxin. Inkubační doba může být od hodin do pěti dnů (nejčastěji 48 až 72 hodin). Nemoc se projevuje náhle, průjmy jejichž frekvence se stupňuje, poté dochází i ke zvracení. V těle dochází k velké ztrátě vody a minerálů. Extrémní dehydratace způsobuje pokles krevního tlaku, únavu, neukojitelnou žízeň, přesto nemocný bývá i v pozdních fázích nemoci při vědomí.

Ochrana

Velmi dobrou prevenci představuje mytí rukou, převařování vody nebo její dezinfekce a zásady patřičné hygieny.

U méně vážných případů léčení spočívá v nahrazování ztracené vody a minerálií, nebo používáni speciálních roztoků, v těžších případech nastupují antibiotika. U extrémní dehydratace se tekutiny doplňují intravenózně. Plně rozvinutá nemoc je při neléčení smrtelná v 50 %.

Očkování je účinné, na trhu přípravek Dukoral, a tato vakcína chrání krátkodobě i proti průjmovým onemocněním, které se mohou projevit při návštěvách i jiných destinací než těch známých pro možný výskyt cholery.

Vhodná očkování proti této nemoci

Výběr vhodné vakcíny patří plně do kompetence očkujícího lékaře. Obědnejte se tedy prosím na očkování a při návštěvě u se s lékařem dohodnete na vhodné očkovací látce nebo vhodnosti očkování vůbec.

Dukoral