Dětská obrna - Očkování Naočkujse.cz

On-line objednávka očkování

Dětská obrna (poliomyelitis) je infekční onemocnění mozku a míchy. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Tato nemoc nejčastěji postihuje děti.

Nakažlivost

Virus se vylučuje stolicí nemocného, síří se kontaminovanou vodou, potravinami a kontaktem s nakaženým, zejména při nedostatečné hygieně. Inkubační doba je sedm až čtrnáct dní. Byl zaznamenán i kapénkový způsob nákazy. Virus se zachytí a začne šířit na sliznicích nosu, ústech, v krku a střevech pacienta.

Projevy nemoci

Dětská obrna může mít mírnou formu ne nepodobnou chřipce (teploty, nevolnost, bolesti hlavy a slabost). V závažnějším případě ale nemoc napadá nervový systém a může se rozvinout v paralytickou obrnu, která vede i k ochrnutí, nejčastěji dolních končetin s trvalými následky na celý život. Při napadení mozkového kmene dochází k selhání životně důležitých orgánů, virus také může napadnout dýchací a polykací svaly.

Ochrana

V České republice (tehdy Československu) bylo zavedeno celoplošné očkování v roce 1960 a nemoc byla eliminována, také pro fakt, že jediným přenašečem nemoci je člověk.  V Evropě byla obrna oficiálně vymýcena v roce 2002 a v současné době se vyskytuje pouze v Pákistánu, Afghánistánu a několika afrických státech. Vakcínou proti dětské obrně je Imovax Polio.

Vhodná očkování proti této nemoci

Výběr vhodné vakcíny patří plně do kompetence očkujícího lékaře. Obědnejte se tedy prosím na očkování a při návštěvě u se s lékařem dohodnete na vhodné očkovací látce nebo vhodnosti očkování vůbec.

Imovax Polio