Meningokoková nákaza - Očkování Naočkujse.cz

On-line objednávka očkování

Nemoci způsobené infekcí bakteriemi Meningokoku patří mezi velmi závažné, jde zejména o záněty mozkových blan a horečnatá onemocnění. Jejich největší nebezpečí tkví v tom, že mají velmi rychlý průběh (stav pacienta se může dramaticky zhoršit během hodin až k životu ohrožujícímu selhání organismu).

Nakažlivost

Původcem těchto nemocí jsou bakterie Mmeningokoka (je jich několik druhů), nicméně přenašečem je člověk ať už nemocný, nebo bacilonosič bez příznaků. Bakterie se přenáší kapénkově (kýchnutí, mluvení, kašlání) nebo předměty, na které se dostaly sekrety infikované osoby.

Projevy nemoci

Nemoc se projevuje velmi náhle silnými bolestmi hlavy a kloubů, je provázena vysokými horečkami. Sekundární příznaky bývají krvácení do kůže, ospalost, zmatení a zastřené vědomí. V těžkých případech a při komplikacích může docházet i slepotě, ztrátě sluchu, epilepsii nebo jinému poškození mozku. Může dojít i k úmrtí pacienta. Největší nebezpečí nemoc představuje pro děti a mladistvé. Doba mezi počátkem onemocnění a smrtí u invazivních meningokokových onemocnění je velmi krátká (většinou jeden den).

Ochrana

Nejbezpečnější ochranou proti Meningokoku a jím způsobeným nemocem je očkování. Jsou dostupné vakcíny, které chrání proti čtyřem typům meningokokových infekcí. Očkování není platné jen pro děti a mladistvé, vyplatí se i pro cestovatele, kteří navštěvují země s vysokým výskytem těchto onemocnění, hlavně v Africe, Asii a Jižní Americe.

Vhodná očkování proti této nemoci

Výběr vhodné vakcíny patří plně do kompetence očkujícího lékaře. Obědnejte se tedy prosím na očkování a při návštěvě u se s lékařem dohodnete na vhodné očkovací látce nebo vhodnosti očkování vůbec.

BexseroMeningococcal A+CMenjugateMenveoNeisVac-C